TWITTER FEED

Thomas Müller

C-DA: svaret på at være en nærværende kirke fremkommer kun i en konstant søgen efter svaret. #sdadk #denNærværendeKirke

Adventistkirken DK

G Pedersen: I Guds rige hersker man ikke over hinanden - der tjener man hinanden! #HavKærlighed #NærværendeKirke #sdadk

Adventistkirken DK

T. Müller: Jeg er overbevist om, at alle vores menigheder kan blive små centre af håb. #sdadk #NærværendeKirke

OPSLAG

BIBELVERS

Hebr 10,25
… og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig.
Find vores kirker og afdelinger