TWITTER FEED

Thomas Müller

C-DA: svaret på at være en nærværende kirke fremkommer kun i en konstant søgen efter svaret. #sdadk #denNærværendeKirke

Adventistkirken DK

G Pedersen: I Guds rige hersker man ikke over hinanden - der tjener man hinanden! #HavKærlighed #NærværendeKirke #sdadk

Adventistkirken DK

T. Müller: Jeg er overbevist om, at alle vores menigheder kan blive små centre af håb. #sdadk #NærværendeKirke

OPSLAG

BIBELVERS

Sl 42,6
Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.
Find vores kirker og afdelinger